Jeg er utdannet sosionom med spesialkompetanse i sexologi. Videreutdanningen i sexologi startet jeg på i 2015 ved Universitetet i Agder. Høsten 2017 ble jeg godkjent spesialist i sexologisk rådgivning av NACS (Nordic Association of Clinical Sexology). Du kan lese om hva tittelen betyr her. Jeg bruker tittelen sexolog om meg selv, da sexolog brukes av folk flest.


Jeg er født og oppvokst i Vadsø i Finnmark. Jeg er stolt over å være finnmarking, og finnmarkinger går sjelden rundt grøten. Selv om jeg nu bor i Ski på Østlandet, har jeg bevart evnen til å prate med enkle ord og til å gå rett på sak. Det synes jeg fungerer godt i mitt yrke som sexolog.


Å føle seg annerledes eller unik er noe mange med seksuelle utfordringer kjenner på. Annerledesheten kan dreie seg om funksjonsnedsettelser, seksuelle orienteringer, tenningsmønstre etc.. Jeg jobber derfor for at de jeg møter skal bli fortrolige med sin annerledeshet, og se dens positive sider. Å like seg selv er frigjørende og verdt å jobbe for.