Yvonne

DolonenSpesialist i sexologisk rådgivning, NACS


Sosionom med spesialkompetanse   i sexologi


Kort introduksjon

Jeg heter Yvonne Dolonen og her kan du lese om videosamtaler, foredrag og andre tjenester, som jeg tilbyr via mitt foretak "Sexolog Dolonen".  Jeg har kompetanse i sexologi som omfatter menneskers seksualitet generelt, og jeg kan spesielt mye om seksualitet hos mennesker med fysiske funksjonsnedsettelser. Mitt mål som sexolog er å inspirere mennesker til å snakke om seksualitet, og til å fokusere på muligheter og nytelse.


Hvem ønsker mine tjenester?

De som ønsker videosamtaler har ulike utfordringer, og er mennesker både med og uten funksjonsnedsettelser. Utfordringen kan være stor eller liten, og det viktigste er at du tar kontakt hvis det er noe du plages med. Hos meg vil du bli møtt seriøst, uansett hva du ønsker hjelp til. 


De som kontakter meg med ønske om foredrag eller andre tjenester er hovedsaklig foreninger og organisasjoner. Felles for disse er at de har medlemmer med funksjonsnedsettelser. Helsepersonell tar også kontakt. Regionale og nasjonale fagnettverk, og avdelinger på sykehus er eksempler på noen jeg har hatt oppdrag for. Jeg skreddersyr mine tjenester, og prisen vil variere. 


Min jobb som sexolog på Sunnaas sykehus

I tillegg til å drive "Sexolog Dolonen" arbeider jeg som sexolog på Sunnaas sykehus. Sunnaas er et rehabiliteringssykehus for mennesker med alvorlig skade eller sykdom. Der snakker jeg med pasienter om seksualitet, både individuelt og i grupper. 


Videosamtaler

Jeg tilbyr individuell sexologisk rådgivning via video. Videosamtalen skjer over sikker nettløsning, og jeg har selvfølgelig taushetsplikt.


Hvis du ønsker å avtale time kan du sende meg e-post, så kontakter jeg deg.


Pris: kr. 700,- (45 min)

 

Foredrag

Jeg holder foredrag over hele landet, også digitale foredrag. Jeg foretrekker å ha dialog med mine tilhørere, og legger til rette for spørsmål og annen deltagelse. Oppdragsgiver har ansvar for hvilken teknisk løsning som brukes ved digitalt foredrag.


Innholdet i foredrag for brukerorganisasjoner er som regel mulige seksuelle utfordringer for medlemmene, og forslag til håndtering av utfordringene. 


Innholdet i foredrag for helsepersonell har ofte som mål å øke kunnskapen om seksualitet for pasientgruppen, samt hva som skal til for at helsepersonell skal tørre å snakke med pasienter om seksuell helse.Andre tjenester

Jeg gir faglige råd i ulikt informasjonsmatriell som for eksempel e-læring, tekst på hjemmesider, brosjyrer og lignende.


Jeg er fleksibel og glad i nye utfordringer, og har for eksempel bidratt med innspill til utvikling av sexleketøy med universell utforming.


Ikke nøl med å ta kontakt hvis du har et ønske som jeg ikke har nevnt her.